Орталыксыздандыру жане жергиликти озин-ози баскаруды дамыту

PPRC қызметінің осы саласының мақсаты республикадағы жергілікті өзін-өзі басқаруды қалыптастыру және дамыту процестерін әдістемелік қамтамасыз ету және ақпараттық қолдау болып табылады.